Tag Archives: mỡ trăn n’store

Công dụng thần kỳ của mỡ trăn có thể bạn chưa biết !

Mỡ Trăn N’store Dùng Trong Quy Trình Wax Lông Nhiều bạn cho rằng mỡ trăn không quan trọng, đây là sai lầm lớn. Vì sau khi wax lông, bạn thường gặp phải các vấn đề: Da sẽ bị tổn thương ít nhiều vì quá trình rút gốc lông mạnh  Sau khi lông rời khỏi da […]